Strategi for fødevarer

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om Naturens Rige, bygger i høj grad på de muligheder der er i den natur, der omgiver os i området. Naturen er noget, vi skal værne om og drage nytte af. Kommunen vil gennem naturen sikre borgerne det gode liv og skabe vækst i kommunen.

Fødevarer er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner.

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er tovholder på handlingsplanen for fødevarestrategien og samarbejder med kommunen, virksomheder, netværk, uddannelses- og videninstitutioner samt organisationer.

Du kan se Ringkøbing-Skjern Kommunes Handlingsplan for fødevarepolitik 2021-23 her

Vision: Vi vil udvikle et stærkt vestjysk fødevareerhverv, der gør sig gældende nationalt og internationalt, til gavn for vores område.

Fødevarestrategiens 4 målsætninger