Strategi for fødevarer

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om Naturens Rige, bygger i høj grad på de muligheder der er i den natur, der omgiver os i området. Naturen er noget, vi skal værne om og drage nytte af. Kommunen vil gennem naturen sikre borgerne det gode liv og skabe vækst i kommunen.

Fødevarer er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner.

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er tovholder på handlingsplanen for fødevarestrategien og samarbejder med kommunen, virksomheder, netværk, uddannelses- og videninstitutioner samt organisationer.

Her kan du se Ringkøbing-Skjern Kommunes fødevarepolitik og handlingsplan 2023-2027

Vision: Med afsæt i vores stærke fødevareerhverv vil vi udvikle et stærkt vestjysk fødevarebrand, der er anerkendt og efterspurgt lokalt, nationalt og internationalt.

Fødevarestrategiens to målsætninger

 

Fødevarefortællingen

Vi vil arbejde for at øge kendskabet til vores fødevarer og videreudvikle og tydeliggøre den gode fødevarefortælling om vores område. Med fokus på områdets stedbundne kvaliteter og oplevelser fra Naturens Rige vil vi fremme kendskabet til kommunens lokale fødevarer til gavn for borgere og virksomheder.

Ringkøbing-Skjern Kommune er en stor turismedestination, og det indebærer et stort afsætningspotentiale for områdets fødevareproducenter, gårdbutikker og spisesteder. Vi vil sammen med Destination Vesterhavet udnytte de potentialer.

 

Udvikling af fødevareerhvervet

Vi vil medvirke til at styrke fødevarevirksomhedernes forretningsudvikling og konkurrenceevne.

Vi vil arbejde for at styrke virksomhedernes afsætnings- og distributionsmuligheder.

Vi vil medvirke til, at virksomhederne har adgang til den nyeste viden på fødevareområdet til gavn for innovation og udvikling, og vi vil understøtte muligheden for at etablere fødevarevirksomhed i kommunen.

Vi vil understøtte virksomhedernes arbejde med bæredygtighed.

Vi ønsker at skabe sammenhæng og samarbejde mellem fødevareområdets forskellige aktører, herunder mellem turisme, fødevareproducenter og spisesteder.

Vi vil arbejde for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft inden for fødevareerhvervet.