Business Region MidtVest

Business Region MidtVest er et samarbejde mellem syv midt- og vestjyske kommuner; Skive, Struer, Lemvig, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande Kommune. Målet for samarbejdet er at styrke væksten, skabe nye jobs og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til området.

Ringkøbing-Skjern kommune har i en årrække været en del af Udviklingsplatform for Midt- og Vestjyske fødevarer. Platformen består af en række partnerorganisationer, videninstitutioner og virksomheder, som arbejder med udvikling på fødevareområdet.

Udviklingsplatformen arbejder med en vision om, at Midt- og Vestjylland som Danmarks førende fødevareproduktionsområde og spisekammer, anerkendes som hjertet og maven i den danske fødevareklynge. Igennem netværk og tæt samarbejde på tværs af platformen og kommunegrænser vil partnerne sammen skabe vækst og udvikling inden for fødevareområdet i Midt- og Vestjylland.

Eksempler på samarbejde

Food Festival 
Business Region MidtVest haft succes med at arrangere et fællesområde for regionens fødevareproducenter ved nordens største madbegivenhed, Food Festival i Aarhus.

Foodexpo
Foodexpo i Herning i marts 2022 med en særlig indsats overfor fødevareiværksættere. Foodexpo er Nordens største fødevaremesse. 

Madmødet 2023
Den 22.-29. maj afholdtes Madmødet 2023. Her satte Ringkøbing-Skjern Kommune sammen med seks andre midt- og vestjyske kommuner spot på de fødevarer og produkter, der har rod i Midt- og Vestjylland.