Fødevarepark Skjern Enge

Kom inden for i Fødevarepark Skjern Enge, der er rammen om vestjyske fødevarevirksomheder, kulinarisk rugekasse for madiværksættere, og hvor inspirerende arrangementer og fødevareevents afholdes.

Fødevarepark Skjern Enge åbnede dørene i 2016, hvor tre vestjyske fødevarevirksomheder overtog 10.000 m2 fabriksbygninger, som tidligere husede vinduesproducenten Velux. I dag summer fødevareparken af liv, virkelyst og driftige mennesker med relation til fødevareerhvervet. Flere fødevarevirksomheder har etableret sig i parken med udvikling, produktion og afsætning – og der er plads til flere.

Fødevareparken har kontorhotel, pop-up borde til iværksættere, større fødevaregodkendt produktionskøkken, fødevaregodkendt test-køkken til iværksættere, produktions- og lagerfaciliteter til rådighed.

Fødevarepark Skjern Enge
Foodzone
Foodzone

Kulinarisk rugekasse

Ringkøbing-Skjern Kommune råder over et par tusinde kvadratmeter i hal 1 i Fødevarepark Skjern Enge. Her findes et professionelt og fødevaregodkendt mobilkøkken, der fungerer som kulinarisk rugekasse, hvor du blandt andet kan afprøve, udvikle og fremstille nye produkter i mindre skala.
Der er også iværksættervejledning på stedet, og en fødevarekonsulent tilknyttet. Der er altså rigtig gode muligheder for at komme godt i gang, som madiværksætter i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fødevarepark Skjern Enge samler innovative kræfter omkring fødevareerhvervet og er en fælles platform for iværksættere, viden om fødevarer, nye afsætningsmuligheder og praktisk afprøvning af fødevarekoncepter – ligesom en fødevareproduktion kan skaleres op eller ned efter behov.

Fødevareerhvervet dækker hvert femte job i kommunen – flere fødevarevirksomheder med specialproduktion vælger området som base for deres aktiviteter.

 

Iværksættervejledning

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd tilbyder lokal og uvildig sparring til iværksættere i alle brancher. En iværksætterkonsulent kan guide dig i at få styr på dit forretningsmæssige grundlag, og hvordan du tjener penge i din virksomhed.

Læs mere her.

 

Vil du høre mere om mulighederne for at etablere din fødevarevirksomhed i Ringkøbing-Skjern kommune? Så kontakt:

Bente Lægsgaard

Fødevare- og erhvervskonsulent

+45 21 25 59 65 

bel@rserhverv.dk